DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Med sej­ren over Es­b­jerg tog Søn­derjy­ske et stort skridt i ret­ning af me­dal­jer. Su­per­liga­ens sto­re over­ra­skel­se er nu op­pe på fi­re sej­re i tra­ek, og nu tør Dan­ske Spil da og­så godt mel­de ud, at de er kla­re fa­vo­rit­ter til at lø­be med søl­vet.

Så­le­des har man et spil på ’bedst pla­ce­ret ud­over FC Kø­ben­havn’, hvil­ket li­ge nu er det sam­me som, hvem der vin­der søl­vet, og i det spil er od­dset på Søn­derjy­ske helt ne­de i 1,80 ef­ter fre­da­gens sejr, mens AaB ek­sem­pel­vis står i od­ds 3,25 og FC Midtjyl­land i 3,75 som de to umid­del­ba­re kon­kur­ren­ter til den søn­derjy­ske sen­sa­tions­hold.

Det bli­ver mel­lem de tre hold, at sølvsla­get skal slås. Så­le­des er na­e­ste hold på li­sten Brønd­by, men med 20 gan­ge pen­ge­ne på, at de blå-gu­le hen­ter søl­vet, er det sva­ert at se dem for al­vor kom­me fra bag­hjul og vin­de sølv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.