2,00

BT - - SPORTEN -

Lo­kal­brag i Bar­ce­lo­na, hvor hjem­me­hol­det selv­føl­ge­lig er kla­re fa­vo­rit­ter. Men al­li­ge­vel er va­er­di­en at fin­de på ude­hol­det. Der er in­gen tvivl om, at Es­pa­ny­ol me­get ger­ne vil dril­le sto­re­bror og kom­mer der­for til at sa­el­ge sig dyrt i den­ne kamp. De har godt nok Oscar Du­ar­te og Alva­ro Gon­za­lez i ka­ran­ta­e­ne, men får mod­sat Javi Lopez til­ba­ge fra sam­me kon­to, og selv om Bar­ce­lo­na godt nok ser ud til at va­e­re til­ba­ge på vin­der­kurs, så har lo­ka­l­op­gør of­te de­res eget liv - og det gi­ver i hvert fald ik­ke me­ning med det­te od­ds på Es­pa­ny­ol med fi­re mål for­ud.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.