1,83

BT - - SPORTEN -

Det lig­ner ik­ke man­ge mål i det­te op­gør. FC Kø­ben­havn er ik­ke spe­ci­elt må­l­ri­ge, når de spil­ler på ude­ba­ne. Fak­tisk er samt­li­ge hol­dets ude­kam­pe si­den nytår gå­et un­der den­ne må­l­linje, og nu kom­mer man med tra­et­te ben ef­ter en hård po­kal­fi­na­le. FCK skal mø­de et OB-hold, der har den of­fen­si­ve pro­fil Ras­mus Falk i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket selv­føl­ge­lig er et klart tab of­fen­sivt. Der har hel­ler ik­ke va­e­ret ret man­ge mål i de ind­byr­des op­gør i Oden­se de se­ne­ste par år, så alt an­det li­ge vir­ker det som et for­nuf­tigt spil på, at der mak­si­malt fal­der to mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.