TIPS13

BT - - SPORTEN -

4 5 6

SPILSTOP SØN­DAG 14.25 Man­che­ster C - Ar­se­nal Tot­ten­ham - Sout­hamp­ton Li­ver­pool - Wat­ford OB - FC Kø­ben­havn FC Midtjyl­land - AGF FC Bar­ce­lo­na - Es­pa­ny­ol

234-12 01-012 234-01 SE OD­DS PÅ dan­ske­spil.dk Tot­ten­ham kan sta­dig­va­ek hol­de ri­va­ler­ne fra Ar­se­nal bag sig, hvis hol­det slår Sout­hamp­ton. Den kan bli­ve må­l­rigt i den­ne kamp. Der kom­mer na­ep­pe man­ge mål i Oden­se mel­lem OB og FCK. Vi run­der af i Her­ning, hvor det kan bli­ve me­get tungt for AGF, når Glen Rid­ders­holm ven­der til­ba­ge til sin gam­le klub.

1 2 3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.