X Fa­ctor-del­ta­ger i ko­ma ef­ter tra­fi­ku­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE se­le på og er uskad­te. På et sted, hvor vej­en del­te sig i to, valg­te den tid­li­ge­re X Fa­ctor-del­ta­ger i sid­ste øje­blik at dre­je fra for at kom­me op på mo­tor­ring 3 mod Hels­in­gør. På grund af alt for høj fart mi­ste­de hun sand­syn­lig­vis her­re­døm­met over bi­len, så de for­ru­lyk­ke­de i en sneg­le­for­met til­kør­sel.

»Det vir­ker som om, hun be­slut­te­de sig i sid­ste øje­blik og så hav­de for stor fart på,« sag­de vagt­chef Jens Møl­ler søn­dag .

Ban­det 8210 med de char­me­ren­de pi­ger fra Aar­hus gik i op­løs­ning i 2012. Det vir­ker som om, hun be­slut­te­de sig i sid­ste øje­blik og så hav­de for stor fart på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.