I luf­ten’

BT - - NYHEDER -

I dag er man i for stor ud­stra­ek­ning over­ladt til sig selv sy­ste­ma­tisk hja­elp fra sund­heds­va­e­se­nets si­de. Og det vil hun ta­ge op på mø­det på Ma­ri­en­borg.

Se­ne­st er hun kom­met i tvivl om, hvor­vidt den medicin, Jens-Ole ta­ger for at hol­de syg­dom­men i ave, må­ske er ved at hol­de op med at vir­ke. Men om teg­ne­ne er ty­de­li­ge nok til, at hun skal få en la­e­ge til at kig­ge på det, er hun usik­ker på.

»Der­for vil­le det va­e­re en god idé, at man som på kra­ef­t­om­rå­det fik en for­løbs­pak­ke for de­mens, så man blev fulgt og f.eks. én gang om året blev ind­kaldt til en sam­ta­le med en neu­ro­log el­ler på en hukom­mel­ses­kli­nik, så der li­ge­som blev holdt snor i én: I dag er man i for stor ud­stra­ek­ning over­ladt til sig selv,« si­ger Le­ne Blak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.