Ja, po­li­ti­ke­re ken­der ik­ke vir­ke­lig­he­den

BT - - DEBAT -

PER­NIL­LE BENDIXEN

et pro­blem, hvis der er for man­ge af den sam­me slags. Det ga­el­der i al­le li­vets for­hold. Det far­li­ge ved at ha­ve for man­ge men­ne­sker i Fol­ke­tin­get, der ik­ke har va­e­ret ude at ha­ve et fast ar­bej­de er, at ev­nen til at sa­et­te sig i folks sted mang­ler. Når vi f.eks. ser på tal og sta­ti­stik­ker, så er det ba­re tal. Men ude i vir­ke­lig­he­den er det men­ne­sker, som kom­mer til at op­le­ve de ting, vi la­ver.

DET ER AL­TID

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.