Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

BO LIDEGAARD Det er i sig selv et stu­die va­erd, hvor­dan det kun­ne lyk­kes Fogh at få op­bak­ning til et brud med år­ti­ers uden­rigs­po­li­tik, og isa­er at for­stå, hvor­for S og R helt for­lod den sik­ker­heds­po­li­ti­ske ta­enk­ning, der hav­de va­e­ret dybt rod­fa­e­stet i de to par­ti­er i et helt år­hund­re­de

Skri­bent og tidl. che­fre­dak­tør ved Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.