Før­ste gang i år: 25 gra­der fle­re ste­der i lan­det

BT - - NYHEDER -

I går var der god grund til at kø­le sig ned med sto­re is, luf­te shorts og som­mer­kjo­ler og stik­ke i san­da­ler­ne. For før­ste gang i år blev der nem­lig må­lt 25 gra­der fle­re ste­der i lan­det, op­ly­ser DMI.

»Den hø­je­ste tem­pe­ra­tur blev må­lt i Vester­vig i Thy, hvor den kom op på 25,8 gra­der,« si­ger Dan Nilsvall, vagt­chef hos DMI.

Og­så i Nord­s­ja­el­land om­kring Gør­lø­se, Va­er­lø­se og ved Nak­ke­ho­ved Fyr har man kun­net se ter­mome­te­ret vi­se 25 gra­der.

Ved de sy­døst­vend­te ky­ster har det iføl­ge DMI va­e­ret en smu­le køli­ge­re, for­di van­det sta­dig er koldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.