Potensen

BT - - NYHEDER - FO­TO: Nis­sim Ben­ve­ni­sty

INJEKTIONSBEHANDLING Stam­cel­ler ESWT Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS Stam­cel­ler­ne bli­ver ef­ter et par ti­mers be­hand­ling sprøjtet ind i pe­nis 5-6 ste­der. PENISPROTESER

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Laes me­re på • Pa­tien­ter, der er ope­re­ret for ek­sem­pel­vis pro­sta­ta­kra­eft og i den for­bin­del­se har få­et øde­lagt el­ler be­ska­di­get ner­ver­ne i pe­nis. • Bi­virk­nin­ger: Der kan fo­re­kom­me blød­ning ved stik­s­te­det i for­bin­del­se med fedtsug­nin­gen og ved injek­tion af stam­cel­ler i pe­nis. • Der er ta­le om en så­kaldt eks­pe­ri­men­tel be­hand­ling med stam­cel­ler, hvil­ket be­ty­der, at be­hand­lin­gen i før­ste om­gang ik­ke vil va­e­re om­fat­tet af be­hand­lings­ga­ran­tien.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.