Spion helt in­de i lø­vens hu­le

BT - - KULTUR -

TV-SE­RIE

DR1-thril­ler ’Nat­por­ti­e­ren’ ***** *

Dén slags kan jo kun gå galt, når man om­gås en stor­for­bry­de­risk vå­ben­hand­ler med psy­ko­pa­ti­ske ten­den­ser og rig­tig, rig­tig man­ge pen­ge.

Den ja­lou­siram­te og Pi­ne­fo­rel­ske­de Cor­ky har da og­så gen­nem­sku­et de to hem­me­li­ge ka­e­re­ster (Jo­nat­han og Jed). Men dén hem­me­lig­hed hol­der han tak­tisk helt ta­et til krop­pen. Han spør­ger tru­en­de og mor­bidt dril­len­de vo­res helt Jo­nat­han Pi­ne, om han må­ske ved, hvad Ri­chard Ro­per vil­le gø­re, hvis han kend­te til af­fa­e­ren. Og ba­re så vi an­dre ken­der sva­ret på dét spørgsmål, ser vi i skra­em­men­de na­er­bil­le­der, hvor­dan Ri­chard Ro­per i an­den sam­men­ha­eng skaf­fer sig af med slad­re­han­ke og stik­ke­re - hvi­de lag­ner, over­skår­ne stru­ber og mas­ser af blod. Kol­de fød­der i MI6 På den an­den si­de af den til­ta­gen­de ud­vi­ske­de gra­en­se imel­lem de go­de og de on­de får fle­re med­lem­mer af den bri­ti­ske re­ge­ring og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste al­vor­ligt kol­de fød­der. De er nem­lig ind­blan­det i Ri­chard Ro­pers død­brin­gen­de vå­ben­han­del (alt fra gift­gas til mis­si­ler). Se­ri­ens vir­ke­li­ge hel­tin­de, MI6-chef og Ri­chard Ro­per-ha­der An­gela Burr (Oli­via Col­man) er kom­met langt i sin ef­ter­forsk­ning.

Tak­ket va­e­re sin spion (Jo­nat­han Pi­ne) ken­der Burr nu til bå­de ste­der, per­so­ner og bank­transak­tio­ner. Og det er kun et spørgsmål om tid, før de sto­re ho­ve­d­er be­gyn­der at rul­le.

Spa­en­din­gen sti­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.