D Ste­in­le­in

BT - - SUPER LIGA -

MAAJ2J0210616 FREMTIDSDRØMME FC Midtjyl­land-ve­te­ra­nen Kri­sti­an Bach Bak har pla­ner­ne klar for sin tid ef­ter den ak­ti­ve karriere. »Jeg er i gang med at ta­ge en tra­e­ner­ud­dan­nel­se. Min am­bi­tion er at få et job som tra­e­ne­ras­si­stent i en klub i Su­per­liga­en,« si­ger han.

Her og nu sig­ter Kri­sti­an Bach Bak dog mod at gø­re co­me­ba­ck på FC Midtjyl­lands første­hold, hvor han se­ne­st fik spil­le­tid i de­cem­ber i Eu­ro­pa League mod bel­gi­ske Club Brug­ge.

»Det har va­e­ret fru­stre­ren­de at sid­de uden­for. Men den tå­ska­de, jeg på­drog mig i en Su­per­liga-kamp mod Ho­bro sid­ste år i april, har va­e­ret va­er­re, end jeg i før­ste om­gang fryg­te­de,« si­ger Kri­sti­an Bach Bak. Ope­ra­tion for tre uger si­den Han me­ner dog, at der nu er ved at kom­me så me­get styr på ska­den, at der er grund til at tro, at han kan gø­re co­me­ba­ck fra na­e­ste sa­e­sons be­gyn­del­se.

»Jeg blev ope­re­ret i tå­en for tre uger si­den. Her valg­te la­e­ger­ne at luk­ke en ner­ve til høj­re sto­retå af. Na­tur­lig­vis er det lidt ma­er­ke­ligt, at der ik­ke er fø­lel­se til­ba­ge i SEJRSLØSE GLEN Glen Riddersholm har va­e­ret ch­eftra­e­ner i AGF si­den års­skif­tet. I 10 Su­per­liga-kam­pe un­der hans le­del­se har aar­hu­si­a­ner­ne sta­dig før­ste sejr til go­de: 2-2 ude mod OB 0-0 hjem­me mod FCK 1-2 ude mod Es­b­jerg 2-2 ude mod AaB 1-1 hjem­me mod Ho­bro 2-2 ude mod Søn­derjy­ske 0-2 hjem­me mod Ran­ders 1-2 ude mod Brønd­by 1-2 hjem­me mod Vi­borg 1-1 ude mod FCM

16/2: 6/3: 11/3: 18/3: 2/4: 9/4: 16/4: 24/4: 29/4: 8/5:

tå­en. Men nu er smer­ter­ne va­ek, og det er det vig­tig­ste,« si­ger Kri­sti­an Bach Bak og til­fø­jer:

»Nu gi­ver jeg den fuld skrue un­der genop­tra­e­nin­gen de na­e­ste må­ne­der og hå­ber, at det kom­mer til at gå så godt, at jeg kan fort­sa­et­te to-tre år me­re. Jeg har kon­trakt med FCM 14 må­ne­der me­re. Den af­ta­le ag­ter jeg at fuld­fø­re. Men vi­ser det sig, at min tå er så dår­lig, at jeg ik­ke kan kom­me til­ba­ge på mit tid­li­ge­re ni­veau, er det sand­syn­ligt, at jeg indstil­ler min ak­ti­ve karriere i som­me­ren 2017,« si­ger Kri­sti­an Bach Bak, der fyl­der 34 år i ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.