Ny sejr sik­rer Kit­tel fø­rer­trøj­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPURTKONGEN Den ty­ske su­per­sprin­ter Mar­cel Kit­tel er ny in­de­ha­ver af fø­rer­trøj­en i Giro d’Ita­lia ef­ter end­nu en su­ve­ra­en eta­pe­sejr. For an­den dag i tra­ek sej­re­de 27-åri­ge Mar­cel Kit­tel, da han kør­te først over mål­stre­gen på tred­je eta­pe i Arn­hem.

Li­ge­som det var til­fa­el­det da­gen for­in­den, kun­ne in­gen føl­ge med ty­ske­ren, der selv åb­ne­de spur­ten.

Sprint­ka­no­ner som Elia Vi­vi­a­ni (Team Sky) og An­dré Greipel (Lotto Sou­dal) måt­te ka­em­pe om de se­kun­da­e­re pla­ce­rin­ger, mens hol­land­ske Tom Du­moulin (Gi­ant-Alpe­cin) pa­ent måt­te af­le­ve­re fø­rer­trøj­en.

Du­moulin er på Giro­ens sam­le­de an­den­plads ni se­kun­der ef­ter Kit­tel. Stort for­spring Eta­pen mod Arn­hem blev pra­e­get af et fi­re­mands­ud­brud, der en over­gang fik slå­et et hul på ot­te mi­nut­ter til ho­ved­fel­tet.

Li­ge­som på lør­da­gens eta­pe for­søg­te Gi­a­co­mo Ber­la­to (Nip­po Vi­ni Fan­ti­ni) og Maar­ten Tjal­lin­gii (Lot­toNL-Jum­bo) sig, men det var syd­afri­kan­ske Jo­hann Van Zyl (Di­men­sion Da­ta), som så sta­er­ke­st ud i ud­bru­det.

Da fel­tet hen imod af­slut­nin­gen hav­de bar­be­ret kvar­tet­tens for­spring ned til et en­kelt mi­nut, gik Van Zyl til an­greb med 12 ki­lo­me­ter til­ba­ge.

På de lan­ge vej­stra­ek­nin­ger i Arn­hem be­gynd­te syd­afri­ka­ne­ren lidt se­ne­re at kun­ne skim­te det ja­gen­de ho­ved­felt, der op­slug­te ham to ki­lo­me­ter før mål­stre­gen. Der­med var der lagt op til den for­ven­te­de mas­ses­purt.

Ef­ter tre da­ges Giro-start i Hol­land skal fel­tet i dag frag­tes til det syd­li­ge Ita­li­en, hvor eta­pe­lø­bet fort­sa­et­ter i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.