Dan­sker­klub vin­der dra­ma­tisk CL-fi­na­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­sker­klub­ben CSM Buka­rest vandt i går Champions League-fi­na­len for kvin­der i Bu­da­pe­st ef­ter et sandt dra­ma. Den ru­ma­en­ske klub, der tra­e­nes af Kim Ras­mus­sen, sej­re­de 29-26 ef­ter for­la­en­get spil­le­tid og straf­fe­kast over un­gar­ske Györi.

Li­ne Jør­gen­sen og Ma­ria Fi­sker fik beg­ge spil­le­tid i fi­na­len uden at sco­re, mens as­si­stent­tra­e­ner Ras­mus Ry­gaard Poul­sen er fjer­de dan­ske isla­et i Buka­rest-klub­ben.

Kim Ras­mus­sen, der af­lø­ste fy­re­de Met­te Klit i sep­tem­ber sid­ste år, så sit CSM Buka­rest-hold bli­ve red­det af sven­ske Lin­nea Tor­stens­son, der fik ud­lig­net til 22-22 få se­kun­der før slut­fløjtet, og så måt­te hol­de­ne ud i to gan­ge fem mi­nut­ters for­la­en­gel­se.

Den slut­te­de og­så li­ge, og så skul­le det he­le af­gø­res på straf­fe­kast. Her var ru­ma­e­ner­ne klart bedst med scor­in­ger på fi­re af fi­re for­søg. Og da bå­de Hei­di Lø­ke og Nycke Groot bra­end­te for Györi, nå­e­de un­ga­rer­ne kun at ek­se­kve­re tre straf­fe­kast, før hol­det hav­de tabt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.