DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sa­e­so­nens sid­ste kupon med rent en­gel­ske kam­pe end­te end­nu en­gang med, at en en­kelt tip­per blev en mil­li­on kro­ner ri­ge­re.

Det var el­lers en kupon med bå­de man­ge ukend­te hold fra League Two på me­nu­en og ik­ke mindst man­ge sto­re fa­vo­rit­ter på me­nu­en, men al­li­ge­vel end­te det al­li­ge­vel med, at mil­li­onga­ran­tien blev ud­løst igen.

Den sto­re over­ra­skel­se på kupo­nen var West Hams ne­der­lag til Swan­sea - da West Ham var top­mo­ti­ve­re­de, mens Swan­sea ik­ke hav­de det vil­de at spil­le for, og 2-tal­let i den kamp var ho­ved­år­sa­gen til, at kun én tip­per kun­ne fin­de de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn.

En an­den min­dre over­ra­skel­se var det, at Newcast­le ik­ke kun­ne vin­de på ude­ba­ne mod Aston Vil­la, mens det og­så kom bag på tip­per­ne, at Ac­cring­ton Stan­ley smed op­ryk­nin­gen ved kun at spil­le uaf­gjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.