2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re me­get stor for­skel på de to holds mo­ti­va­tion her. Brescia har ik­ke me­re at spil­le for, og hol­dets ind­sat­ser de se­ne­ste par run­der har da og­så va­e­ret der­ef­ter. Der­u­d­over er man elen­di­ge ude med blot ét po­int i de se­ne­ste ot­te kam­pe på frem­med gra­es og har oveni ka­ran­ta­e­ne til to pro­fi­ler i form af Ales­san­dro Mar­ti­nel­li og An­drea Ca­rac­cio­lo. Spezia kan ta­ge et stort skridt i ret­ning af play­off med en sejr, og selv om hol­det ik­ke har va­e­ret så sta­bi­le på det se­ne­ste, skal de va­e­re i stand til at slå et umo­ti­ve­ret og desil­lu­sio­ne­ret Brescia-mand­skab.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.