1 , 9 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ca­na­da kom­mer til VM med det på pa­pi­ret sta­er­ke­ste mand­skab, og de har da og­så set skra­em­men­de sta­er­ke ud i de to før­ste kam­pe. USA og Un­garn er ble­vet slå­et klart, og Hvi­derusland bør bli­ve na­e­ste of­fer for den ca­na­di­ske ma­ski­ne. Ind­til vi­de­re har hvi­derus­ser­ne skuf­fet ved den­ne slut­run­de - ik­ke mindst de­fen­sivt, hvor man har luk­ket seks mål ind bå­de mod Fin­land og USA og skal nu op imod et hold, der er end­nu bed­re fremad ba­nen end de to før­ste mod­stan­de­re. Hvis Ca­na­da gi­der, bør de va­e­re et fint spil til at vin­de med mindst fi­re mål.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.