Sse­de for­kert

BT - - NYHEDER -

Bed om hja­elp Va­er åben om de pro­ble­mer du har og bed om hja­elp Ba­lan­ce mel­lem ar­bej­de, fa­mi­lie og fri­tids­liv Søvn er af af­gø­ren­de be­tyd­ning for vo­res sund­hed og en vig­tig fak­tor for at und­gå stress Hold igen med: Dit for­brug af to­bak, al­ko­hol, kaf­fe, suk­ker og an­dre sti­mu­lan­ser. Sti­mu­lan­ser øger krop­pens be­last­ning og kan bl.a. på­vir­ke søv­nen Hold pau­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.