Ki­ne­ser an­kla­ges for ele­fant­mas­sa­kre

BT - - NYHEDER -

En 66-årig ki­ne­sisk kvin­de er ble­vet an­kla­get for at lede et af Afri­kas stør­ste el­fen­bens­smug­ler­netva­erk.

Po­li­ti­et og sa­er­li­ge ef­ter­for­ske­re i Tan­za­nia si­ger iføl­ge BBC, at Yang Feng­lan har skyl­den for, at stød­ta­en­der fra fle­re end 700 ele­fan­ter til en va­er­di af over 16 mil­li­o­ner kro­ner il­le­galt er smug­let til Asi­en fra Tan­za­nia.

Kvin­den, der er ble­vet kendt som ’El­fen­bens­dron­nin­gen’, na­eg­ter sig skyl­dig i al­le de an­kla­ger, som ret­tes mod hen­de.

Myn­dig­he­der­ne si­ger, at Yang har va­e­ret en cen­tral per­son i smug­lin­gen af el­fen­ben fra ele­fan­ter, der bli­ver dra­ebt af kryb­s­kyt­ter.

Hun blev an­holdt i ok­to­ber 2015 ef­ter en bil­j­agt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.