Stor­bri­tan­ni­en: Et fler­tal vil bli­ve i EU

BT - - NYHEDER -

42 pro­cent af de bri­ti­ske va­el­ge­re vil bli­ve i EU, mens 40 pro­cent øn­sker, at Stor­bri­tan­ni­en tra­e­der ud.

Det vi­ser en me­nings­må­ling fo­re­ta­get af YouGov for dag­bla­det The Ti­mes.

Bri­ter­ne stemmer om de­res EU-med­lem­skab 23. ju­ni.

Det er ik­ke op­lyst, hvor­når må­lin­gen, der blev of­fent­lig­gjort man­dag, blev fo­re­ta­get.

Iføl­ge Reu­ters har en grup­pe af pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­merons rå­d­gi­ve­re, som er sat ind i kampag­nen for et ja, et mål om at få op mod 60 pro­cent af va­el­ger­ne til at stem­me ja.

De me­ner, at det­te er det mini­mum, som skal til for at få be­gra­vet ’Eu­ro­pa-spørgs­må­let.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.