Trump tra­ek­ker i land om skat­tes­ma­ek

BT - - NYHEDER -

USAs Re­pu­bli­kan­ske Par­tis for­ven­te­de pra­esi­dent­kan­di­dat, Do­nald Trump, tra­ek­ker i land, ef­ter at han i we­e­ken­den kom til at si­ge, at han var klar til at ha­e­ve skat­ter­ne for de ri­ge­ste ame­ri­ka­ne­re. For­sla­get er i mod­strid med, hvad re­pu­bli­ka­ner­ne har ka­em­pet for i år­ti­er.

I går for­kla­re­de Trump på tv, at han me­ner, at skat­ter­ne skal sti­ge for de ri­ge­ste i for­hold til et skat­teud­spil fra sep­tem­ber sid­ste år, skri­ver Reu­ters. Den­gang sag­de han, at skat­ter­ne skul­le fal­de for de ri­ge­ste.

»Hvis jeg ha­e­ver dem for de mest vel­ha­ven­de, så be­ty­der det, at de sta­dig vil be­ta­le min­dre, end de gør nu. Jeg ta­ler her om at øge det i for­hold til mit for­slag,« si­ger Trump til CNN.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.