Ja, vi skal an­er­ken­de de un­ges en­ga­ge­ment

BT - - DEBAT -

PIA OL­SEN DYHR

un­ge bli­ver in­vol­ve­ret de­sto bed­re. Hvis man sa­et­ter val­gal­de­ren ned til 16 år, kan det va­e­re, at de end­nu tid­li­ge­re be­gyn­der at in­ter­es­se­re sig for po­li­tik. Det er vig­tigt at an­er­ken­de det en­ga­ge­ment, der er hos un­ge, og det er fru­stre­ren­de ik­ke at kun­ne aen­dre sam­fun­det. Det er jo de un­ge, der i høj grad be­ta­ler reg­nin­gen for ek­sem­pel­vis kl imap oli­ti­ken, og det er der­for kun ri­me­ligt, at de får ind­fly­del­se på det sam­fund, de selv vok­ser op og le­ver i.

JO TID­LI­GE­RE DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.