Nej, med stem­me­ret føl­ger stort an­svar

BT - - DEBAT -

SØ­REN PA­PE POUL­SEN

der al­le­re­de tra­di­tion for, at un­ge men­ne­sker i den grad en­ga­ge­rer sig i sam­fun­det. Det ga­el­der bå­de i for­e­nings­li­vet, ung­doms­råd, elev­råd og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, for ba­re at na­ev­ne nog­le, så un­ge men­ne­sker er al­le­re­de i dag me­get en­ga­ge­re­de i sam­fun­det, og en sa­en­kel­se af val­gretsal­de­ren vil ik­ke aen­dre på det.

I DAN­MARK ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.