Kendt tv-va­ert bli­ver ny de­ba­tre­dak­tør på BT

BT - - NYHEDER -

JOBSKIFTE BTs de­ba­tu­ni­vers. BT har al­le­re­de et godt stå­sted med sta­er­ke kom­men­ta­to­rer, og de­bat­stof­fet lig­ger mig na­ert, og de er­fa­rin­ger jeg har gjort mig ef­ter 15 år i tv-bran­chen, ta­ger jeg na­tur­lig­vis med mig. Jeg gla­e­der mig til til at få an­sva­ret for den vi­de­re jour­na­li­sti­ske ud­vik­ling af de­bat­stof­fet på print og di­gi­talt på BT,« si­ger Li­ne Ern­lund.

Li­ne er ud­dan­net fra Dan­marks Jour­na­list­højsko­le, og har tid­li­ge­re va­e­ret jour­na­list på Fre­de­riks­borg Amts Avis samt repor­ter, re­dak­tør og stu­di­e­va­ert på TV3, DR og TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.