Ter­ry af­vi­ser

BT - - ALKA SUPER LIGA - Fre­de­rik Røn­now Riza Dur­mi­si Da­ni­el Ag­ger Jes­per Ju­els­gård Jo­han Lars­son Le­bo­gang Phi­ri Chri­sti­an Nør­gaard David Boy­sen Fre­de­rik Holst An­drew Hjulsa­ger Ka­mil Wilczek

MÅL: DOMMER: TILSKUERE:

BRØND­BY IF

Op­stil­ling: 4-2-3-1 Snit: 6,3

UDSKIFTNINGER: Te­emu Puk­ki (4) ind for Chri­sti­an Nør­gaard (61.) Jo­han El­man­der ind for Ka­mil Wilczek (78.), Da­ni­el Stück­ler ind for An­drew Hjulsa­ger (89.) AD­VARS­LER: Chri­sti­an Nør­gaard (30.), Le­bo­gang Phi­ri (83.) FINT BE­SØG Brønd­by Sta­dion var helt pra­e­cist ble­vet 484 Pre­mi­er League-kam­pe ri­ge­re, da Chel­sea-leg­en­den Jo­hn Ter­ry i egen hø­je per­son hav­de ta­get tu­ren fra Lon­don for at over­va­e­re sin go­de, per­son­li­ge ven Jan Bech An­der­sens hjer­te­klub spil­le ska­eb­ne­kamp mod FC Nord­s­ja­el­land.

Fra sin plads i so­len kun­ne Jo­hn Ter­ry se Riza Dur­mi­si sen­de hjem­me­hol­det for­an med sit før­ste se­ni­o­r­mål med høj­re­s­køjten, og i an­den halv­leg kun­ne han sam­men med Brønd­bys af­gå­en­de be­sty­rel­ses­for­mand jub­le over, at drøm­men om me­dal­jer og Eu­ro­pa sta­dig er in­de for ra­ek­ke­vid­de, da Ka­mil Wilczek stød­te kug­len i net­tet til slut­re­sul­ta­tet 2-1.

Jo­hn Ter­rys til­ste­de­va­e­rel­se blev med det sam­me ka­e­det sam­men med Brønd­bys tra­e­ner­si­tu­a­tion, for­di klub­ben jag­ter en ny tra­e­ner. Her har Jo­hn Ter­ry va­e­ret naevnt fle­re gan­ge.

Og den 35-åri­ge for­svars­stjer­ne hav­de da og­så in­den Det er en stor klub, og det er fedt at va­e­re her og støt­te Jan og hol­det

1-0 Riza Dur­mi­si (25.), 1-1 Emi­li­a­no Marcon­des (64), 2-1 Ka­mil Wilczek (67) Mi­cha­el Jo­han­sen (10) 8.951 på Brønd­by Sta­dion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.