DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som­me­ren er over os, og for en kø­ben­havnsk Od­dset-spil­ler blev søn­da­gen ek­stra dej­lig.

Han hav­de nem­lig la­vet et sy­stem på syv ra­ek­ker og sat 30 kro­ner pr. ra­ek­ke – en samlet ind­sats på 210 kro­ner. Med al­le seks kryd­ser rig­tigt tip­pe­de kun­ne spil­le­ren i går gå i ban­ken og hen­te en gevinst på in­tet min­dre end 175.774 kro­ner.

Den dyg­ti­ge spil­ler hav­de ind­le­ve­ret kupo­nen i Dam­gaard Vi­ne på Nør­re Vold­ga­de og kom godt om­kring på det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­land­kort.

To af kryd­ser­ne kom fra Spa­ni­en, hvor Ge­ta­fe mod Spor­ting samt Las Pal­mas mod Bil­bao beg­ge kor­rekt var for­ud­set til at bli­ve uden vin­der, mens de fi­re sid­ste kam­pe var fa­vo­rit­ter til at vin­de med pra­e­cis ét mål. Blandt an­dre Vend­sy­s­sel i Na­est­ved, og her ind­fri­e­de ven­del­bo­er­ne til­li­den ved at vin­de kam­pen med 1-0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.