1,46

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Un­garn ryk­ke­de no­get over­ra­sken­de op blandt de bed­ste i is­ho­ck­ey og har som ven­tet få­et det sva­ert. Det er et hold be­stå­en­de pri­ma­ert af spil­le­re fra den hjem­li­ge un­gar­ske liga, og de har ik­ke va­e­ret i na­er­he­den af po­int i de to før­ste kam­pe. Frank­rig slog Tys­kland i den før­ste kamp og har trods alt et hold af spil­le­re, der kom­mer fra no­get hø­je­re ni­veau end de un­gar­ske spil­le­re – med NHL­spil­le­ren Pi­er­re-Édou­ard Bel­le­ma­re i spid­sen. Spørgs­må­let er selv­føl­ge­lig, om Frank­rig kan le­ve­re va­ren som stor­fa­vo­rit, men skal sta­dig va­e­re et fint spil.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.