1,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det her bør va­e­re et so­lidt spil. Est­land har de fle­ste ste­der få­et po­si­ti­ve an­mel­del­ser ef­ter prø­ver­ne, og Jüri Poots­mann syn­ger godt, og det er et iø­re­fal­den­de num­mer, som oven i kø­bet skil­ler sig ud fra ma­eng­den, hvil­ket man ik­ke skal un­der­vur­de­re be­tyd­nin­gen af i Eu­ro­vi­sion. Est­land har et gan­ske for­nuf­tigt start­num­mer i form at num­mer 12. Hans sce­ne­op­tra­e­den er og­så i den bed­re en­de af fel­tet, og Est­land ple­jer of­te at kom­me vi­de­re til se­mi­fi­na­ler­ne. Der­for lig­ner det dagens bed­ste in­ve­ste­ring at spil­le på en estisk fi­na­le­plads.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.