2,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kan man gå fra at va­e­re out­si­der til en top­pla­ce­ring til slet ik­ke at gå vi­de­re? Man skal i hvert fald ik­ke af­vi­se det, for Sam­ra har va­e­ret syg op til i dag, og i prø­ver­ne før af­te­nens show lød hen­des sang for­fa­er­de­ligt, hvor­for hun og­så er ras­let ned ad rang­li­ster­ne. Sel­ve num­me­ret er et glim­ren­de po­p­num­mer, som bur­de kla­re sig vi­de­re, men som vi så det med Ma­ria Ol­afs fra Island sid­ste år, be­ty­der det me­get rent fak­tisk at kun­ne le­ve­re va­ren på sce­nen, og her kan Sam­ra og Aser­bad­jsjan godt bli­ve san­gen, der tra­ek­ker sor­te­per. Til od­dset skal det i hvert fald prø­ves.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.