’Jeg er in­gen

BT - - NYHEDER -

»Jeg har hele ti­den ment, at vi var på den sik­re si­de af reg­ler­ne, når jeg ser, hvor­dan an­dre par­ti­er for­tol­ker reg­ler­ne.«

»Nej, reg­ler­ne er kla­re, men an­dre par­ti­er får lov at for­tol­ke dem an­der­le­des, end vi gør.«

»Ja, De Kon­ser­va­ti­ve har fx la­vet en kampag­ne, der an­be­fa­ler bri­ter­ne at bli­ve i EU. Hvor­dan kan det va­e­re de må det, når vi ikke må i for­hold til rets­for­be­hol­det? Det kra­e­ver vi svar på.« Ta­ger den hen ad vej­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.