Ken­dis-ba­by får sam­me navn som sin sø­ster

BT - - NYHEDER -

DOBBELT OP Kun 20 må­ne­der ef­ter føds­len af deres før­ste dat­ter har det ce­le­bre Hol­lywood-par Eva Men­des og Ry­an Gos­ling over­ra­sket al­le ved at af­slø­re, at de er ble­vet fora­el­dre igen. Li­ge­som før­ste gang har 35-åri­ge Ry­an Gos­ling og 42-åri­ge Eva Men­des få­et en dat­ter, og iføl­ge det ame­ri­kan­ske me­die TMZ har de valgt at gi­ve hen­de et helt spe­ci­elt navn.

Sku­e­spil­ler­par­ret har nem­lig be­slut­tet, at deres yng­ste dat­ter skal hed­de Ama­da Lee Gos­ling.

Deres før­ste barn hed­der Es­me­ral­da Ama­da Gos­ling, og de lyk­ke­li­ge fora­el­dre har der­med valgt, at deres to døtre skal de­le hen­holds­vis for- og mel­lem­nav­net Ama­da, som på spansk be­ty­der blandt an­det ’el­ske­de’ og ’ka­e­re’. En af ver­dens smuk­ke­ste Gos­ling og Men­des har hver isa­er med­vir­ket i et utal af film, og Eva Men­des var des­u­den i en år­ra­ek­ke re­k­la­me­blik­fang for den dan­ske cho­ko­la­de­ma­elk Co­cio.

I 2012 kå­re­de Pe­op­le Ma­ga­zi­ne Eva Men­des som en af ver­dens smuk­ke­ste kvin­der på tva­ers af al­le al­ders­grup­per, og Ry­an Gos­lings ska­e­ve smil har gen­nem åre­ne få­et man­gen et pi­ge­hjer­te til at ban­ke lidt hur­ti­ge­re

Af sam­me grund var gla­e­den fra bå­de fans og me­di­er og­så stor, da Ry­an Gos­ling og Eva Men­des i 2014 an­non­ce­re­de, at de hav­de for­e­net deres ge­ner og var ble­vet fora­el­dre til en lil­le pi­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.