Nej, ve­ge­tarkost til børn er lidt langt ude

BT - - DEBAT -

KIM FLEISCHER MICHAELSEN HVIS FORAELDREBESTYRELSERNE SID­DER og be­slut­ter, at hele bør­ne­ha­ven skal va­e­re ve­ge­ta­rer, så er det kom­met lidt langt ud. Der er ikke no­get, der ty­der på, at det er sundt for børn at va­e­re ve­ge­ta­rer. De stu­di­er, vi har, er mest ba­se­ret på voks­ne, hvor der er nog­le livs­stils­syg­dom­me, der ikke er så hyp­pi­ge, hvis man spi­ser ve­ge­tarkost, men der er ikke sta­erk evi­dens. Det er jo ikke far­ligt at spi­se kød – men det an­be­fa­les ikke at spi­se for me­get. Jeg vil an­be­fa­le en va­ri­e­ret kost.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.