Ja, det er sundt, at børn ikke spi­ser kød

BT - - DEBAT -

KENNETH IBSEN

be­gej­stret for ud­vik­lin­gen med, at fle­re og fle­re vug­ge­stu­er og bør­ne­ha­ver bli­ver fuldt ud ve­ge­ta­ri­ske og ikke ba­re hol­der kød­frie da­ge en gang imel­lem. Jeg er på in­gen må­de i tvivl om, at det er sundt for bør­ne­ne, at de ude­la­der kø­det. Der er in­gen pro­ble­mer i at va­e­re ve­ge­tar som barn. Ve ge­ta risk kost er ikke i strid med Fø­de­va­re­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger for mad til børn i vug­ge­stu­eog bør­ne­ha­ve­al­de­ren, så la­en­ge bør­ne­nes pro­te­in­be­hov bli­ver op­fyldt.

JEG ER ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.