Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Sa­mira Nawa Ami­ni Det er i den grad an­ti­de­mo­kra­tisk at vil­le for­by­de men­ne­sker in­drej­se i landet, for­di de be­nyt­ter sig af yt­rings­fri­he­den og yt­rer hold­nin­ger, vi som sam­fund ikke er eni­ge i

Fol­ke­tings­kan­di­dat (R), på jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.