An­greb to­g­rej­sen­de med kniv

BT - - NYHEDER -

KNIVANGREB En 27-årig mand, som i går mor­ges dra­eb­te én og sår­e­de tre på tog­sta­tio­nen i Gra­fing na­er Mün­chen, er psy­kisk syg og har pro­ble­mer med narko­ti­ka, sag­de in­den­rigs­mi­ni­ste­ren i Bay­ern Jo­a­chim Her­r­mann til dpa. Her­r­mann, der tal­te til jour­na­li­ster, ef­ter at del­sta­tens re­ge­ring hav­de holdt mø­de, sag­de, at man­den har til­stå­et an­gre­bet.

Man­den an­greb tid­ligt i går mor­ges ad­skil­li­ge tog­pas­sa­ge­rer med en kniv på tog­sta­tio­nen i Gra­fing, der lig­ger sy­døst for Mün­chen, og sår­e­de fi­re. Det forta­el­ler øjen­vid­ner til den re­gio­na­le ra­dio Bay­e­ri­s­cher Rund­funk. Iføl­ge den ty­ske tv-sta­tion ARD er én af de sår­e­de si­den hen død af si­ne kva­e­stel­ser.

»Man­den råb­te ’Al­la­hu ak­bar’ (Al­lah er stor) un­der an­gre­bet,« si­ger øjen­vid­ner.

Den un­ge mand blev over­man­det af po­li­ti­folk li­ge ef­ter an­gre­bet.

Den mista­enk­te er ty­sker, be­kra­ef­ter borg­mester­kon­to­ret i Gra­fing over for Süd­deut­sche Zei­tung. Iføl­ge po­li­tiets op­lys­nin­ger har han en bo­lig i del­sta­ten Hes­sen.

Kni­van­gre­bet ske­te lidt før klok­ken fem tirs­dag mor­gen, men iføl­ge det nor­ske nyheds­bu­reau NTB gik der me­re end tre en halv ti­me fra ha­en­del­sen, til der be­gynd­te at duk­ke op­lys­nin­ger op i de ty­ske me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.