Skat­tej­agt i Fl­o­ri­da

BT - - TV -

De se­ne­re år har Hol­lywood­sku­e­spil­le­ren Mat­t­hew McCo­naug­hey ud­vik­let sig til lidt af en ka­rak­ter­sku­e­spil­ler - med fle­re kra­e­ven­de rol­ler på re­per­toi­ret. Til­ba­ge i 2008 med­vir­ke­de han først og frem­mest i ro­man­ti­ske ko­me­di­er, blandt an­dre ”The Wed­ding Plan­ner” og ”How to Lo­se a Guy in 10 Days”. Af­te­nens film, ”Fool’s Gold”, er li­ge­le­des en ro­ma­tisk kom­die. Fil­mens ma­nuskript går må­ske ikke li­ge­frem over i film­hi­sto­ri­en, men til gen­ga­eld er se­va­er­dig på grund af den gni­stren­de ke­mi mel­lem McCo­naug­hey og Ka­te Hud­son. Even­ty­re­ren Benjamin Fin­ne­gan er sik­ker på, at han er ta­et på at fin­de år­hund­re­dets stør­ste skat i ha­vet ud for Key West i Fl­o­ri­da. Dog lig­ger skat­ten ta­et på en ø, som er ejet af en ond­s­in­det rap­stjer­ne, som Ben skyl­der pen­ge ef­ter sin skils­mis­se fra eks­ko­nen Tess. Ska­eb­nen vil dog, at Tess nu ar­bej­der som stewar­des­se på en ya­cht, der og­så be­fin­der sig i far­van­det ved Key West. Ya­ch­ten er ejet af mul­ti­mil­li­onja­e­ren Ni­gel, Med­vir­ken­de: In­struk­tion: og det er nu op til Ben at over­be­vi­se bå­de Tess og Ni­gel om at de sam­men kan fin­de skat­ten. (Ka­nal 4)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.