AaB pra­e­sen­te­rer et lil­le over­skud

BT - - SUPERLIGA -

Sel­ska­bet bag fod­bold­klub­ben AaB er kom­met ud af før­ste kvar­tal i 2016 med et over­skud på 200.000 kro­ner, op­ly­ser klub­ben på sin hjem­mesi­de. Det er en smu­le bed­re end for­ven­tet og skyl­des pri­ma­ert fle­re tv-ind­ta­eg­ter, end man hav­de kal­ku­le­ret med. Ind­ta­eg­ten fra sal­get af top­sco­rer Lukas Spal­vis til Spor­ting Lis­sa­bon er ikke in­klu­de­ret i før­ste kvar­tal. Det vil i ste­det kun­ne af­la­e­ses i regn­ska­bet for an­det kvar­tal. Sal­get af den li­tau­i­ske må­ltyv fik i fe­bru­ar AaB til at opju­ste­re for­vent­nin­ger­ne til regn­ska­bet med 7-12 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.