Jan­nik Han­sen

BT - - RUSLAND 6.-22. MAJ -

Sam­men­spil­let med Ni­ko­laj Eh­lers og Lars El­ler bli­ver bed­re og bed­re, og han bi­dra­ger i beg­ge en­der af isen. Ene­ste mi­nus er, at hans skud bli­ver la­est for let og sja­el­dent bli­ver rig­tig far­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.