Se­ba­sti­an Da­hm

BT - - RUSLAND 6.-22. MAJ -

Var 10 mi­nut­ter fra igen at hol­de nul­let. Er god til at kom­mu­ni­ke­re med si­ne med­spil­le­re og får fle­re gan­ge af­va­er­get po­ten­ti­elt far­li­ge si­tu­a­tio­ner på den må­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.