2,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lyng­by sik­re­de op­ryk­nin­gen med sejr over Hels­in­gør søn­dag, og op­ryk­nin­gen blev na­tur­lig­vis fejret på be­hø­rig vis. Nu gaelder det så en re­la­tivt li­ge­gyl­dig kamp tre da­ge se­ne­re, og spørgs­må­let er, hvor stor Lyng­bys mo­ti­va­tion er for den. Sik­kert er det, at Jep­pe Bran­d­rup er uden­for med ka­ran­ta­e­ne. Mod­stan­der Vend­sy­s­sel FF jag­ter en plads i Su­per­liga­en, og vir­ker til at va­e­re kom­met med ny ener­gi ef­ter tra­e­ner­skif­tet med nu to sej­re i tra­ek. Da ga­ester­ne re­elt set kun kan bru­ge en sejr, va­el­ges her et spil på, at Vend­sy­s­sel lø­ber med de tre po­int.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.