1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sid­ste chan­ce for HIK, hvis de vil blan­de sig i top­stri­den, men de bør og­så ha­ve go­de chan­cer for sejr hér. Mid­del­fart spil­ler kun for ae­ren, og er hårdt ramt af ka­ran­ta­e­ner før det­te op­gør, hvor man til­med skal på en lang bus­tur på en hver­dags­af­ten. An­fø­rer Cas­per Johansen, Kri­stof­fer Gjet­ter­mann og Tho­mas Johansen er al­le ka­ran­ta­e­ne­ram­te, og der­til kom­mer, at kam­pen spil­les på kunst­gra­es - et un­der­lag, som HIK tra­e­ner på og som pas­ser det tek­nisk sta­er­ke hold for­trin­ligt. Alt an­det li­ge skal HIK va­e­re ret sto­re fa­vo­rit­ter i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.