Stan­get ihjel af va­ed­der

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE Kongs­holm­par­ken. Da han ik­ke var vendt hjem ef­ter et par ti­mer, blev hans ko­ne så uro­lig for sin mand, at hun ef­ter­ly­ste ham hos po­li­ti­et.

Po­li­ti­hunde og he­li­kop­ter led­te tirs­dag ef­ter ham i de grøn­ne om­rå­der om­kring Kongs­holm­par­ken, ind­til mør­ket faldt på.

I går for­mid­dag fandt en lo­kal bor­ger li­get af ham i et ind­heg­net na­tu­r­om­rå­de med den ag­gres­si­ve va­ed­der. Ivrig mo­tio­nist Kurt Ro­bert Jørgensen var en iha­er­dig mo­tio­nist og gik of­te tu­re i na­tu­r­om­rå­der­ne i Val­lens­ba­ek, for­kla­rer Ca­ja Cela­no, der i 17 år var na­bo til ham.

»Jeg er dybt ry­stet, og jeg fik kul­de­gys­nin­ger, da jeg hør­te det. Han var al­tid god for en snak, og han hav­de al­tid no­get nyt at forta­el­le. Vi kom ik­ke sam­men pri­vat, men vi mød­tes uden­for i vo­res ha­ver,« forta­el­ler den dybt ryste­de na­bo.

»Han var jo frisk, og han fej­l­e­de in­gen­ting. Han dyr­ke­de mo­tion og var tynd og slank. Han har al­drig druk­ket og rø­get, og der­for kom­mer det og­så som et stort chok,« si­ger hun.

Iføl­ge Ca­ja Cela­no er det ik­ke før­ste gang, den sor­te va­ed­der har va­e­ret ag­gres­siv. Hun kan isa­er hu­ske en be­stemt epi­so­de.

»Min ve­nin­de hav­de en scha­e­fer­valp som gø­e­de ad va­ed­deren ved ind­heg­nin­gen. Men plud­se­lig for­søg­te den at gå til an­greb på hval­pen. Det var me­get vold­somt,« forta­el­ler hun.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti for­ven­ter, at lig­sy­net og den mu­li­ge ob­duk­tion sker fre­dag. SVAR Al­bert­slund Kom­mu­ne har ef­ter gårs­da­gens fund af li­get af Kurt Ro­bert Jørgensen valgt at af­li­ve va­ed­deren. Kom­mu­nal­di­rek­tør Jet­te Run­chel fra Al­bert­slund Kom­mu­ne er­ken­der, at dy­ret tid­li­ge­re har vist sig at va­e­re farligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.