Beck­ham-søn ka­e­re­ste med filmsild

BT - - NYHEDER -

TEENAGER Ef­ter ad­skil­li­ge ka­er­li­ge bil­le­der af par­ret sam­men har den un­ge fremad­stormen­de sku­e­spil­ler Chloë Gra­ce Mo­retz nu en­de­lig be­kra­ef­tet, at hun er sam­men med den ce­le­bre stjer­ne­søn Brook­lyn Beck­ham. »Jeg tror, at hvis jeg ik­ke la­en­ge­re mysti­fi­ce­rer det, så stop­per folk med at in­ter­es­se­re sig for det - så ja, vi er ka­e­re­ster,« for­tal­te den 19-åri­ge stjer­ne­spi­re i pro­gram­met ’Watch What Hap­pens Li­ve’ iføl­ge ABC News. Ud­over at lov­pri­se sin 17-åri­ge ka­e­re­ste hav­de Mo­retz og­så mas­ser af ro­ser til si­ne ce­le­bre svi­ger­fora­el­dre - den for­hen­va­e­ren­de Spi­ce Girls-san­ge­r­in­de og nu­va­e­ren­de top­de­sig­ner Vi­cto­ria Beck­ham og den pen­sio­ne­re­de fod­bold­spil­ler David Beck­ham.

»Han har en fan­ta­stisk far og en fan­ta­stisk mor, og de har la­vet en ret så pa­en søn,« lød det fra den fo­rel­ske­de filmsild. Ta­ger tin­ge­ne se­ri­øst De to te­e­na­ge­re blev ka­e­det sam­men før­ste gang i 2014, da de tra­e­ne­de på sam­me cy­kel­hold i fit­nes­scen­tret, og i et in­ter­view med Te­en Vogue se­ne­re sam­me år for­tal­te Mo­retz om sin be­un­dring for Beck­ham-ju­ni­or.

»Det, jeg fin­der vir­ke­lig in­ter­es­sant ved Brook­lyn, er, at han bra­en­der for det, han vil. Jeg ny­der at va­e­re sam­men med en per­son på sam­me ni­veau som jeg selv, når det kom­mer til at ta­ge tin­ge­ne se­ri­øst,« sag­de hun. Han har en fan­ta­stisk far og en fan­ta­stisk mor, og de har la­vet en ret så pa­en søn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.