Dan­ske Vi­be­ke myr­det i USA med 35 kniv­stik

BT - - NYHEDER -

76-åri­ge Vi­be­ke Ras­mus­sen blev fre­dag fun­det dra­ebt i sit eget hjem i den ame­ri­kan­ske by Ply­mouth.

Dra­bet på Vi­be­ke Ras­mus­sen har ry­stet Qu­in­cy Col­le­ge, hvor den dan­ske kvin­de un­der­vi­ste. BT har va­e­ret i kon­takt med hen­des kol­le­ga Dr. Glenn Gaud­reau, som si­ger:

»Den­ne sto­re og me­nings­lø­se tragedie har ramt os al­le på sko­len stort. Vi­be­ke har va­e­ret min ven og kol­le­ga i de seks år, jeg har un­der­vist her. Hun var en stil­le og respekt­fuld per­son, som ik­ke vil­le gø­re en flue fortra­ed,« skri­ver han i en mail til BT.

Vi­be­ke Ras­mus­sen blev fun­det i sit ulå­ste hjem i by­en Ply­mouth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.