Tamam fra X Factor dø­de i aftes

BT - - NYHEDER -

TRAFIKULYKKE i sid­ste øje­blik at dre­je fra for at kom­me op på mo­tor­ring 3 mod Hels­in­gør. På grund af alt for høj fart mi­ste­de hun sand­syn­lig­vis her­re­døm­met over bi­len, så den foru­lyk­ke­de i en sneg­le­for­met til­kør­sel. Ulyk­ken blev ka­rak­te­ri­se­ret som en so­lou­lyk­ke.

Tamam Kva­dra­ni Abukar var i X Factor en del af pi­ge­gup­pen 8210. Pi­ge­grup­pen slut­te­de på en sy­ven­de­plads, og de hav­de Souls­ho­ck som men­tor. I som­me­ren 2012 kom mel­din­gen om, at grup­pen var gå­et i op­løs­ning. Vi kan be­kra­ef­te at den 26-åri­ge kvin­de, der søn­dag mor­gen var in­vol­ve­ret i en trafikulykke søn­dag mor­gen er ble­vet er­kla­e­ret død kl. 19.11

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.