Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Jarl Cor­dua Al­ter­na­ti­vet lig­ner en re­li­gi­øs be­va­e­gel­se på linje med kom­mu­ni­st­par­ti­er­ne i gam­le da­ge, som ha­ev­de­de en an­den slags de­ter­mi­nis­me om, at en sam­funds­ud­vik­ling hen mod so­ci­a­lis­men var uaf­ven­de­lig

Po­li­tisk kom­men­ta­tor og ra­diova­ert, på al­tin­get.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.