N glim­mer

BT - - NYHEDER -

Mad? Slik? Mu­sik? Pi­ger?

Dan­mark og Sve­ri­ge er ar­vefjen­der - på den god­mo­di­ge må­de. Ligh­t­hou­se X har va­e­ret i bro­der­lan­det i over en uge og gi­ver her et bud på, hvil­ket land der er før­en­de på en ra­ek­ke me­get vig­ti­ge om­rå­der. Dansk el­ler svensk? Martin og Sø­ren: Helt klart dansk! Jo­han­nes: Hvad er svensk mad egent­lig? Martin: Köt­bul­lar! Al­le dren­ge­ne: Svensk! Ah, løs­go­dis. Jo­han­nes: Bilar! Og Pol­ly… Sø­ren: Da jeg ik­ke var ve­ga­ner, spi­ste jeg kas­se­vis af Kex. Men sven­sker­ne er fak­tisk og­så gode til ve­gansk slik … Martin: Sven­sker­ne har jo en stolt mu­sik­tra­di­tion. Der er Ab­ba, Max Martin (kendt sangskri­ver, red.), Ro­byn … Sø­ren: Roxet­te! Al­le kig­ger til Sve­ri­ge, når det ga­el­der mu­sik. Sø­ren: Alt­så, jeg tro­e­de jo, at de sven­ske vil­le va­e­re vildt smuk­ke. Men jeg sy­nes fak­tisk, de dan­ske er end­nu smuk­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.