Dansk 10. plads ef­ter syl­ted­ra­ma

BT - - KULTUR -

Va­ert­slan­det Un­garn snup­pe­de ho­ved­pri­sen ved Bo­cu­se d’Or Eu­ro­pe, det uof­fi­ci­el­le EM for kok­ke, i aftes.

Den dan­ske kok Mor­ten Falk måt­te nø­jes med en 10.-plads ef­ter et dra­ma om hjem­me­syl­te­de va­rer.

Nor­ge og Sve­ri­ge tog hen­holds­vis an­den- og tred­je­plad­sen ved kon­kur­ren­cen, der fandt sted i den un­gar­ske ho­ved­stad, Bu­da­pe­st.

Den dan­ske kok kom uhel­digt fra start, da han fik kon­fi­ske­ret fle­re af si­ne råva­rer umid­del­bart før kon­kur­ren­cen.

Det skyld­tes an­gi­ve­ligt, at han hav­de med­bragt hjem­me­syl­te­de svam­pe og løg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.