Fru Os­bour­ne taler ud om Ozzys ut­ro­skab

BT - - TV/RADIO -

AEg­te­par­ret Os­bour­ne be­fin­der sig i øje­blik­ket i en ae­g­te­ska­be­lig udenom­se­s­ka­pa­de af di­men­sio­ner.

Den 67-åri­ge Bla­ck Sab­bat­h­stjer­ne Ozzy Os­bour­ne har nem­lig va­e­ret sin 63-åri­ge hu­stru ut­ro, og nu er par­ret gå­et fra hin­an­den, be­kra­ef­ter san­ge­rens fors­må­e­de ko­ne.

»Jeg er ik­ke sam­men med ham la­en­ge­re. Jeg har brug for tid for mig selv og til at ta­en­ke over, hvad jeg skal bru­ge re­sten af mit liv på,« sag­de Sha­ron Os­bour­ne åben­hjer­tigt i pro­gram­met ’The Talk’, hvor hun selv er va­ert.

»Det er den rig­ti­ge be­slut­ning for mig - jeg er 63 år, og jeg kan ik­ke le­ve så­dan her la­en­ge­re,« ra­se­de hun i ud­sen­del­sen.

Men trods ut­ro­ska­ben har Sha­ron Os­bour­ne dog sva­ert ved at kal­de par­rets 33 år lan­ge ae­g­te­skab for en­de­gyl­digt slut, in­drøm­me­de hun se­ne­re.

»Jeg el­sker Ozzy af he­le mit hjer­te. Selv om vi ik­ke la­en­ge­re bor un­der sam­me tag, taler vi sta­dig sam­men, og jeg kan ik­ke si­ge, hvad der sker mel­lem os i frem­ti­den, for jeg ved det ik­ke selv,« lød det fra fru Os­bour­ne, som dog ik­ke tør­re­de tril­len­de tå­rer va­ek fra kin­der­ne.

»Der er in­tet at gra­e­de over, så jeg har ik­ke ta­enkt mig at gra­e­de. Helt ae­r­ligt har jeg fun­det min in­dre styr­ke frem og skal til at over­ve­je, hvad mit sid­ste ka­pi­tel i li­vet skal bru­ges på.«

Ozzy og Sha­ron Os­bour­ne luk­ke­de he­le ver­den ind i de pri­va­te ge­mak­ker i fa­mi­li­ens re­a­li­tys­how ’The Os­bour­nes’, som blev sendt fra 2002 til 2005. Her med­vir­ke­de par­rets den­gang tva­e­re te­e­na­gebørn, Kel­ly og Ja­ck, og­så.

Par­ret har og­så den pres­se­sky dat­ter Ai­mee sam­men, og så har Ozzy Os­bour­ne et adop­te­ret og et bi­o­lo­gisk barn fra sit før­ste ae­g­te­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.