Silkeborg hol­der af­stand

BT - - SUPER LIGA -

OPRYKNINGSKAMP sil­ke­bor­gen­ser­ne at snør­re sa­ek­ken til med Martin Thom­sens scor­ing. For­føl­ger­ne le­ve­re­de En god og be­stemt nød­ven­dig sejr for Silkeborg, for de na­er­me­ste for­føl­ge­re le­ve­re­de, som de skul­le.

Vej­le vak­le­de i hvert fald ik­ke i den lo­ka­le du­el med AC Hor­sens, hvis spil­le­re må­ske sta­dig dø­je­de med ho­ved­pi­ne ef­ter lidt for man­ge op­ryk­nings­øl i we­e­ken­den.

Ef­ter 76. mi­nut­ter score­de Tho­mas Mik­kel­sen et for­lø­sen­de mål, som blev kam­pens ene­ste.

Og­så Vend­sy­s­sel holdt trit i op­ryk­nings­stri­den. Ti­a­go De Leon­co score­de blot fi­re mi­nut­ter før tid i 1-0-sej­ren ude over Lyng­by, som mu­lig­vis bak­se­de med de sam­me ud­for­drin­ger som AC Hor­sens.

Silkeborg har 54 po­int på tred­je­plad­sen og mø­der FC Fre­de­ri­cia og AC Hor­sens i si­ne to na­e­ste kam­pe.

Hvis sil­ke­bor­gen­ser­ne sik­rer sig tre po­int i beg­ge op­gør, vil op­ryk­nings­plad­sen va­e­re sik­ret. Sker det der­i­mod ik­ke, ven­ter der et po­ten­ti­elt dra­be­ligt op­gør i sid­ste run­de, når Vej­le ga­e­ster Silkeborg.

Selv­føl­ge­lig kun hvis Vej­le ik­ke har sat po­int til i si­ne to kam­pe mod først Na­est­ved og Lyng­by.

Vend­sy­s­sel mø­der FC Roskil­de, HB Kø­ge og Ski­ve i si­ne sid­ste tre kam­pe.

Sid­ste spil­ler­un­de er 28. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.